Lokaal Onderhandelingscomité

Wat is het LOC ?

Dit is de afkorting van Lokaal Onderhandelingscomité.

Dit comité bespreekt schoolaangelegenheden en is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het schoolbestuur en van het personeel. Dit comité heeft vier verschillende bevoegdheden: 

  • Informatierecht
  • Onderhandelingsbevoegdheid 
  • Toezichtsbevoegdheid over de sociale wetgeving
  • Bemiddelingsbevoegdheid

Samenstelling van het LOC :

Schoolbestuur

Geldof Manfred

Manhaeve Els

Vakbondsafgevaardigde

Deblauwe Piet

Geerolf Melissa 

Adviserend lid

Van Steenwinkel Tommy