Attest medicatie

Zieke kinderen horen niet thuis op school.  Dit voor hun eigen veiligheid en gezondheid, maar ook voor de gezondheid van de andere kinderen uit de klas.
Wanneer kinderen ziek worden tijdens de lesuren ( koorts krijgen, braken, ... ) zullen wij dan ook steeds proberen om de ouders te contacteren.

Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school.
vb. Uw kind is voldoende genezen om naar school te komen maar moet de voorgeschreven medicatie verder nemen.
      Uw kind neemt medicatie in verband met ADHD, allergieën, suikerziekte, astma, ...
Dit kan dan natuurlijk, maar dan moet er steeds een attest bezorgd worden aan de school.
Indien dit attest niet meegegeven wordt, dan kunnen wij op school deze medicatie niet toedienen.

 

Een modelformulier vindt u via bovenstaande link.
Op dit attest dient de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring,
toediening en de toe te dienen dosis te worden vermeld.
Dit attest moet door de voorschrijvende arts ingevuld en ondertekend worden.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.