Voor- en naschoolse opvang

Mevr. Sofie Lagrainge, mevr. Martine Delarue en mevr. Kristl Vandoorne staan in voor de opvang van de kinderen.
Binnenkort volgt er een nieuwe foto van het team dat de opvang begeleidt.

De voor- en naschoolse opvang in onze school :

  • ’s Morgens is er opvang voorzien op onze school vanaf 6.30 uur tot 8.00 uur.
  • ’s Avonds is er opvang van 16.15 uur tot 19.00 uur.
  • Op woensdagmiddag is er opvang van 11.30 uur tot 19.00 uur.
  • De opvang wordt aangerekend per begonnen half uur.
  • Ook tijdens de opvang blijft het schoolreglement van toepassing.
  • De opvang kan je telefonisch bereiken op school : 051 30 45 11

Extra opvang kan ook geboden worden door een onthaalmoeder.