Studietoelagen

Vanaf de kleuterschool kan je voor je kind een schooltoelage aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

In bijlage vindt u een document met meer uitleg over hoe je deze schooltoelage kan aanvragen en of je hiervoor in aanmerking komt. 
Vul bij twijfel zeker en vast de aanvraag in, wie weet heb je er toch recht op.

U kunt de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019 voor het schooljaar 2018-2019.

Meer info, klik hier.


De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. 
Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 

Meer info: klik hier